Om Nordeuropa Forsikring

Nordeuropa Forsikring AS ble etablert i 2007 og har kontor på Lysaker utenfor Oslo. Vi har kontorer i Norge og Sverige via vårt søsterselskap Nordeuropa Försäkring AB. Vår eier og morselskap er MGA Insurance Holding AB.

Vi samarbeider med et stort antall autoriserte forsikringsmeglere og har et totalt premievolum i Norge og Sverige på i overkant MNOK 400 (2019).

Les videre

Trygghet – kompetanse og erfaring gjennom mange år i forsikringsbransjen. Solide garantier som sikrer dine verdier.

Høy kompetanse og integritet

Nordeuropa Forsikring har 5 ansatte med lang fartstid fra flere av de store norske og utenlandske forsikringsselskapene. Vår høye kompetanse og integritet gjør oss til en slagkraftig aktør i det norske forsikringsmarkedet. Nordeuropa Forsikring vil bli oppfattet som det løsningsorienterte selskapet med kort responstid og høy kvalitet. Selskapets kunder er geografisk lokalisert i hele Norden.

Samarbeidspartnere

Nordeuropa Forsikring AS er et uavhengig forsikringsagentur (MGA) som leverer næringslivsforsikringer til det nordiske markedet.

Vi representerer flere solide og anerkjente givere som HDI Global SE som støttes av Swiss Re, samt Scor via vårt samarbeid med Knif Trygghet Forsikring AS.

Alle forsikringsselskaper Nordeuropa Forsikring AS representerer skal ha credit rating på minimum A- hos Standard & Poors.

Sedgwick er, med sine 27 000 ansatte i 65 land, verdens største uavhengige skadeoppgjørselskap innen forsikring. Sedgwick har vært i markedet i mer enn 50 år internasjonalt.

For Sedgwick er den globale tilstedeværelsen viktig for å kunne bistå kundene våre så bredt som mulig i alle land, men enda viktigere er vår sterke lokale tilstedeværelse der nettopp du vil kunne behøve vår hjelp. Den lokale ekspertisen finnes hos vårt norske datterselskap Sedgwick Norway AS, som med sine 32 ansatte har spisskompetanse på alle dekninger innen norsk skadeforsikring. Vi har også et omfattende nettverk av samarbeidspartnere over det ganske land for å sikre våre kunder og kunders kunder den beste og raskeste servicen i markedet. Våre telefoner betjenes utelukkende av fagkyndige medarbeidere, og uten et mylder av tastevalg vil du få snakke med en av våre eksperter direkte og med minimal ventetid.  

Sedgwick Norway har kontorer i Asker utenfor Oslo. Vi kan kontaktes pr telefon +47 64 80 80 72, eller ved å sende en e-post til info@no.sedgwick.com

HDI Global SE er ett av flere selskap i Talanx AG konsernet og er det 7. største skadeforsikringsselskapet i Europa og 3. største i det tyske markedet med et totalt premievolum på 308 mrd NOK. Innen Talanx AG gruppen finner vi også Hannover Re, verdens 4. største reassurandør. Premievolumet i HDI Global SE utgjør ca 41 mrd NOK og representerer nær det dobbelte av hele det norske markedet for skadeforsikring innenfor næringsliv.
https://www.hdi.global/int/en

HDI Global SE rating:
Standard & Poor´s(S&P): A+ (Outlook Stable) – per: 28. august 2019
A.M. Best: A (OutlookStable) – per: 23. august 2018

Swiss Re er verdens nest største reassuranseselskap og er basert i Zürich, Sveits. Swiss Re innehar følgende ratinger: AA- fra S&P, Aa3 fra Moody’s og A+ fra A.M. Best. www.swissre.com

Scor er den fjerde største reassurandøren i verden og er vår risikobærer på livsforsikring via Knif Trygghet Forsikring AS.
https://www.scor.com/en

Knif Trygghet Forsikring AS er et norsk forsikringsselskap etablert i 2007. Vi samarbeider med Knif om livsforsikring.
https://www.kniftrygghet.no

Tilsynsmyndigheter

Nordeuropa Forsikring AS er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet. Tilsvarende er hvert av de forsikringsselskaper Nordeuropa Forsikring AS representerer underlagt deres respektive hjemlands tilsynsmyndigheter.

Nordeuropa Forsikring AS
Finanstilsynets virksomhetsregister

HDI Global SE
Tillatelse til grenseoverskridende virksomhet

Knif Trygghet Forsikring AS
Knif's agentregister

Agentregister

Registeret er en oversikt over forsikringsagenter som formidler våre forsikringer i henhold til Lov om forsikringsformidling. Det er Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet i agentens hjemland som er tilsynsmyndighet for agentvirksomheten.

Foretak
Prosjekt Duo AS

Org.nr
995 755 874

Daglig leder
Frank Coucheron
Rosenfors

Tilsynsmyndighet
Finanstilsynet

Land
Norge

Klagemuligheter

Dersom du mener at Nordeuropa Forsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller i et erstatningsoppgjør, ønsker vi at du tar dette opp med oss. Dersom vi ikke kommer til enighet kan du bringe saken inn til Finansklagenemnda (FinKN), jfr. Forsikringsavtaleloven § 20-1.

Du kan lese mer om klagemuligheten på Finansklagenemndas nettsider: https://www.finkn.no/